സമാനമനസ്കര്‍

ആരൊരാളെന്‍ കുതിരയെ കെട്ടുവാന്‍ ആരൊരാളതിന്‍ യാഗം മുടക്കുവാന്‍ ................... എന്‍ കുതിരയെ ചെമ്പന്‍ കുതിരയെ.

Saturday, November 04, 2006

കൂട്ടുകാരേ, ഒരു സഹായം

ശ്രീജിത്തേ, മറിയത്തിന്റെ ശ്വാസമെവിടെ പോയി. ഒരു മെസേജ് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. അത്യാവശ്യാ മോനേ, അവനാ കടുങ്ങല്ലൂര്‍ ചെന്ന് ഞാന്‍ ബ്ലോഗെഴുതണ കാര്യം ഇരുചെവി അറിയാതെയെങ്കിലും എത്തിക്കും മുമ്പേ, ഇതെങ്ങിനെയെങ്കിലും അവന്ടെ കമ്ന്ടിലൊന്നിടോ? ഞാനിട്ടിട്ട്, ഒരേ ഉത്തരം തന്നെ വരണൂ. റിക്ക്വസ്റ്റട് യൂ. ആര്‍ .എല്‍ . ഇല്ലാത്രേ? എവിടെ പോയാവോ? ഓ, ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച അല്ലേ. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് തര്വോ.
"മറിയം, നാട്ടീ ചെല്ലുമ്പൊ ആരോടും ഞാന്‍ ബ്ലോഗെഴുതുന്ന കാര്യം പറയരുതേ. എന്തെങ്കിലും നുണ പറഞ്ഞ്, എന്റെ ഉമ്മിച്ചി നാട്ടിലേക്ക് വരുത്തിച്ച്, വട്ടാശുപത്രി കൊണ്ടോയിടും. പഠിക്കാതിരിക്കാന്‍ പണ്ട് എ.സ്.സ്.ല്‍ .സി ബുക്ക് കത്തിച്ച പോലെ പാസ്പോര്‍ട്ടും കത്തിച്ച് കളയും. പ്ലീസ്... ആളെ ഇനിയും മനസ്സിലായില്ലാട്ടോ."